<-

-Norske utgaver-

- Healing the Shame That Binds You -
Hva er skam og hva fører det til?

- In the Realm of Hungry Ghosts, kapittel 18 -
Hvordan skapes avhengigheter? (men kun kapittel 18)