bgeeworld home
Egne meninger
..bulter til hulter..Jeg mener at ett sivilisert samfunn søker etter å dekke flere og flere av våre medfødte behov der vi er ved hjelp av teknologi og naturressurser.
Jeg mener at det kan gi grunnlag for terrorfri fred.
Jeg mener og at dette raskere og raskere blir mer og mer mulig å realisere vha. teknologi, og at det i lengden egentlig er uungåelig, da jeg tror det er målet med evolusjonen. :-)

-

Jeg mener vi bør ha valg oftere.

-

Jeg mener vi bør ha gratis persontransport.

-

Jeg mener ett sivilisert samfunn har få, og enkle lover, slik naturen har.

-

Jeg mener vi bør lage ett åpent tilgjengelig internett-basert diskusjonsfoum hvor meningene sakte og sikkert nok danner grunnlag for ett nytt lovverk som kan vedtas på papir av de folkevalgte.
..og når lovene blir få og enkle nok kan de hugges inn i (grå)stein!..

-

Jeg mener de naturlige oppgavene til forsvar, justis, politi og helsevesen er forskjellige nyanser av det samme, og at de kan sammenliknes med immunforsvarets rolle i kroppen og at budsjettene deres derfor bør slåes sammen.

-

Jeg mener politiet bør få f.eks. 1 arbeidsdag hver annen måned til å fortelle om de lover og ordninger som de må håndheve som ikke fungerer i praksis eller etter hensikten. Ingen har bedre kompetanse enn dem angående hvordan lovene fungerer i praksis.

-

Jeg mener alle ett sted å varme opp kroppen skikkelig, badstu eller badekar, bør bli standard i Norske hjem. Det hadde hevet folkehelsa, vi lever tross alt i arktisk klima.

-

Jeg mener vi bør hente ut både geotermisk energi og solenergi.
Både over og under oss er det en uendelighet av energi!

-

Jeg mener vi bør få noen av Norges Banks økonomer tl å regne ut hvor fort vi kan gå over til en stat som bare hadde inntekt fra en 50% avgift på enkeltgjenstander, (definert på en offentlig tilgjengelig liste) og på rusmidler og rusgivende aktiviteter. (utenom mat, dans og sex, men inkludert religion.)
Dermed får vi både målt folks generelle fysiske og psykiske helsetilstand, samt forbedret finansieringen av den samtidig.
Vi blir og kvitt ett unødig byråkrati og folk vil begynne å føle at staten er deres venn og tilrettelegger.

-

Jeg mener vi bør ta inn 50.000 engelsktalende Thailandske sykepleiere til Norge for å hjelpe Norsktalende hjemmehjelpere til å ta vare på syke og eldre! NÅ!

-

Jeg mener vi bør ha barn- og ungdoms-nødhavner i alle tettsteder, f.eks. bestående av frivillige familier i harmoni med konsensus i samfunnet! Folk som kan ta en overnattingsgjest en natt eller en uke på kort varsel til alle barn og unge som kan trenge det.
Vi trenger ikke ett barnevern som tror de vet bedre enn barna og de voksne som er glad i dem.

-

Jeg mener Norge er det landet i verden som allerede nå kan begynne å realisere paradis på jord. (så mange behov og ønsker dekt så gratis som mulig der du er (innenfor landets grenser))
Og jeg mener vi bør realisere det på en måte som resten av verden kan kopiere.
Dette er det verd å bruke oljefondet på, for når vi begynner å få det til vil det å ha ett Norskt pass kunne bli en fribilett til mat & overnatting over hele verden de neste 10.000 år - >det er å ta vare på fremtidige generasjoner.

-..enda mer eksperimentelle-

(Jeg ber om unnskyldning til alle rusfritt-liv - folk for at jeg banner litt i kjærka nå, men;)
Det finnes ikke liv uten rus. (min mening)
I Sverige sier man rusnings-trafik når det er mer trafikk enn veibredden er beregnet for, i Norge rush-trafikk, ordene er beslektet.
Levende liv i den blandingen av kjemikalier som ett legeme er fører uungåelig til rus - rush av kjemikalier - i mange situasjoner. Selv om man bare putter i seg mat. Situasjoner som forelskelse, panikk, berserker-sinne, orgasme og (brå) seier er korte og lange rustilstander sammenliknbare med det jeg opplever etter en pils, bare vanskeligere både å fremkalle og dosere. Ikke-rus = død.
Men når bruk av rus og rusmidler går over til misbruk, det klarer ikke jeg generalisere..
Ang. bruk; Rusmidlene kan, når vi får mer kunnskap om dem, igjen etter min mening, bl.a. bli nyttige hjelpemidler til å både dempe smertene fra og hjelpe til å helbrede sår, brudd og skader som livet gir og som ikke først og fremst er fysiske, men like hemmende og over lengre tid. PTSD er vel en samlebetegnelse.
Se f.eks. www.maps.org for en organisasjon som forsker på bruk av både dette og hint i forbindelse med behandling av PTSD.
-

Hamp som penger!
Eller te, slik Kineserne engang brukte.
Lager vi pengene av hamp-papir kan har vi plutselig en ressursbasert økonomi. Vi kan dessuten lage bilkarroserier av hamp! Og en masse ting imellom.
Teknologi omkring hva hva hamp kan brukes til og hvor mye ham vi kan fremskaffe bestemmer pengemengden i systemet og vi fortsette å bruke alle kjente økonomiske teorier. Da kan dessuten folket selv bestemme om det trengs mer penger i samfunnet og ikke overlate det til banker og politikere som tynner ut verdiene igjen og igjen ved å beslutte at pengemengden skal økes, mens det som egentlig skjer er at din, dine barn og dine barnebarns fremtid selges billigere og billigere!
Eks; Senatet i USA vedtok i 2008 å "generere" 800.000.000.000 "dollar", verdier som folket må jobbe frem, de eksisterer ikke enda, og, igjen, gi dem til de allerede rikeste fordi de, igjen(!), har bevist sin manglende evne til å føle skam.
Vil du fortsette å ha det slik?

Menneskeheten trenger noe annet enn stadig tommere løfter som penger.
Noe som finnes, eksisterer uavhengig av mennesker, noe som har rot i virkeligheten, noe som kan brukes til noe selv om den økonomiske verdien av det forvitrer og noe som ikke genererer mer rente enn det naturen selv tillater!

Se selv! 3 kjappe linker jeg fant ved å google på "+hemp";
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/ncnu02/v5-284.html
http://www.naihc.org/hemp_information/hemp_facts.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Hemp


-

En mac og en iphone4 til alle med Norskt pass.
..det hadde kostet mindre enn 100 milliarder og gitt Norge ny og stabil informasjonsinfrastrukur ila. noen måneder.
..vi har jo allerede gitt oss hen til usa og privateide it-selskaper der i maaange år; Microsoft, Facebook, Google, og vi har vedtatt dld uten protester.
Hvorfor ikke gi seg hen til Apple og, særlig når det for en gangs skyld gir oss noe faktisk fysisk noe tilbake, noe som virker og gjør nytte..

-

Skal staten eie noe?
Landet, og ressursene på og i det "tilhører" jo menneskene som bor der, staten skal vel egentlig bare lempe på, og forsøke løse fellesproblemene? Staten kan drive med helse, utdanning og kommunikasjon, næringslivet med resten. Rettsvesen med politi og militæret legges under helsevesenet, slik immunforsvaret sikrer kroppens helse.

-

Tiggere bør be om, og få personlig rådgivning og livsveiledning heller enn penger.

-

Hva med ett Kongevalg hvert 4. år, samt gi denne valgte Kongen tilbake vetoretten mot tullete lovforslag Stortinget finner opp?
Da kan jo kongefamilien få litt mer fri også.

-

Slutt å sukre barna! Sukker er naturens motmiddel mot cannabisrus...
Man kommer ned igjen ila. 5-10 minutter. (Jeg forstår at det ikke er så kjent, siden cannabis er så tragikomisk ulovlig)
Men: pliis; IKKE gi dem ting med kunstige søtningsmidler istedet; de er menneskekroppen på langt nær evolvert til hverken skille ut eller tåle...
Men hvordan skal man da belønne barna? Frukt? Opp-pimpede grønnsaker? La dem bråke og leke og slite seg ut med noe fysisk?hmm...


-

..porno kan være visuell "heroin" - like avhengighetsskapende.
-

Lær (inn)vandrende mennesker engelsk, ikke påtving dem ett av verdens minst kjente språk.
Norsk lærer de av omgivelsene når de kommer bedre i gjenge i samfunnet vårt.
Det er uansett Norge som må integreres bedre i verden, ikke omvendt.
Alexander Rybak er ett eksempel på hvor mye Norge har å tjene på å ta imot folk utenifra.