bgeeworld home
Om døden, sånn cirka
1. forsøk...


Man opphører ikke å eksistere når man dør.
Man "bare" koples fra kroppen og dens sanser, hjerne og nervesystem.
(etter all sannsynlighet ved at det spruter en masse DMT fra pinjalkjertelen/"det 3. øye" og rett inn i hjernen)
Derfra begynner en "reise" utenfor tid, gjennom de andre mellomtilstandene eksistensen består av,
de med langt færre begrensninger enn de som livet i tid og virkelighet har.
Det kan føre en mot noe bedre eller værre, litt avhengig av valgene man tok.

Eller, hvis du klarer tillate det, kan det nøytralisere bort all frykt og forventning,
alle gode og vonde konsekvenser av alt man har valgt,
så man slipper å forholde deg til eksistens i det hele tatt.
..hvis man ikke absolutt vil.

-

Det finnes seks mellomtilstander - livet er ett av dem.
Nattedrømmer en annen.
Trancetilstander vha. lyd, sex, dans, rusmidler eller, aller minst forstyrrende - meditasjon, en tredje.
De tre siste er på utsiden av livet, å "se lyset" er begynnelsen på en av dem, kalt dødsøyeblikk-mellomtilstanden. "The deathpoint between"
Lars Saabye Christensen har beskrevet en "reise" i den på en fantastisk og vakker måte (og på Norsk!) i Bisettelsen.
Obs; den blir minst 4 ganger så bra hvis man leser de to første bøkene i Beatles-serien først.

Dødsøyeblikk-mellomtilstanden kan være over på det vi her i livet opplever som ett brøkdels sekund eller den kan vare i noen dager, avhengig av følsomheten man har rukket opparbeide seg.
Man kan returnere til livet derfra hvis kroppen fremdeles virker, og det er her alle "nær-døden" - opplevelsene kommer fra.
Jon Schau forteller om en av sine i denne YouTubevideoen.

Den neste mellomtilstanden er delt inn i to og heter virkelighetsmellomtilstanden.
De to delene heter
De milde vesensers virkelighetsmellomtilstand.
"The mild deity reality between"
..hvor de vakreste vesner for deg forsøker lokke deg inn i nirvana eller hvertfall inn i en av de 7 himlene.
Påført skam i livet kan gjøre at man ikke føler seg bra nok for himlene - man blir blendet og nesten skremt av skjønnheten og klarer ikke ta den imot.

og deretter oppstår
De ville veseners virkelighetsmellomtilstand.
"The fierce deity reality between"
..hvor de mest skremmende vesner for deg forsøker eksortere deg til nirvana eller hvertfall utenom alle de 5 helvetene.
Frykt på panikknivå kan gjøre at man flykter unna eskorten og havner i ett av helvetene eller fortsetter videre, dvs. påbegynner gjenfødelse inn i livet igjen.
(hvor det er svært sannsynlig at man nøyer seg med en hvilkensomhelst form, bare man kommer seg videre fra denne mellomtilstanden.)

Alle religioner har forellinger om disse to, men en ting jeg ikke har fått med meg er om noen av de nevner at vi har både flere og langt sterkere "sanser"/inputkanaler i denne mellomtilstanden enn i livet.
Andre steder skriver Tibetanerne om at alt har ti dimensjoner, selv om vi i livet bare kan oppleve tre, vha. våre fem sanser.
Fysikere, særlig innen s.k. strengteori snakker også om dette, selv om jeg ikke vet om man regner tid som en dimensjon i noen av leirene.
Men kanhende er dette forklaringen på både flere og sterkere sanser i virkelighetsmellomtilstanden.
mao. er livet langt enklere å håndtere, balansere og komme noen vei i uansett hvor fett eller kjipt man har det her.

Den siste mellomtilstanden heter eksistensmellomtilstanden og inneholder prosessen i forkant av gjenfødelse inn i livet.
..mer om den i morgen..

Nirvana er på utsiden av alle disse mellomtilstandene, men kan likevel nåes direkte fra inne i livet vha. disiplinert meditasjon.

Klarer man å bli bevisst at man drømmer når man drømmer (er i nattedrøm-mellomtilstanden) skal det være til god hjelp for å komme til nirvana etter døden (slippe gjenfødelse))

(kilde; Tibetan book of the dead)

-


Nyttig & bra?
Bidra?

Bruk..

Flattr this

eller

Solution Graphics

Takk.